WIE?

Pleisterplaats de Vrijheid is een van de intitiafiefnemers voor de Tramkade. Samen met gemeente ‘s Hertogenbosch en Conceptenbouwers bouwen we de komende jaren aan Tramkade. Vanuit Pleisterplaats de Vrijheid zijn Petra Janssen en Simone Kramer de aanjagers en mede-founders van Tramkade om tot een gezamenlijke culturele hotspot te komen voor de stad ‘s-Hertogenbosch.

  • Stichting Tramkade
  • Creatief collectief Pleisterplaats de Vrijheid
Facebook IconTwitter Icon