Urgentie

Noodzaak

Door het vrijkomen van het terrein van veevoederfabriek De Heus, de herontwikkeling van het Willem II gebouw en door de leegstand en achterstallig onderhoud van een groot aantal gebouwen elders in de Kop van het Zand, is de noodzaak van een andere aanpak van dit gebied evident. De stilgevallen bouwproductie, de stagnerende woningmarkt, een gedecimeerde cultuursector en de afnemende kwaliteit van de publieke ruimte nodigen uit tot actie op een innovatieve wijze.

Maatschappelijke opgave

Wereldwijde bevolkingsgroei, armoede en de afname van biodiversiteit zijn vraagstukken waarvoor we dringend oplossingen moeten vinden. Ook het grote aantal mensen dat moeite heeft om te participeren in de samenleving vraagt om een nieuwe invulling van onze economie. De kloof tussen groepen die wel meekomen en hen die dat niet lukt groeit. 

IMG_4035

Facebook IconTwitter Icon