Citymaking

Samen maken we de stad!

Kwaliteit van leven wordt steeds belangrijker. Mensen gaan op zoek naar nieuwe manieren van ontmoeten, leven, wonen, werken, stilstaan, tijd en aandacht. Dit kenmerkt zich door een streven naar hogere kwaliteit van relaties tussen mensen onderling en tussen mensen en hun omgeving.

Verbeelding en bezieling in een tijd waar mensen op zoek zijn naar verdieping en persoonlijke ontwikkeling, naar bijzondere ervaringen, nieuwe vormen van samenleven en beleving. Kunst en cultuur spelen in op behoefte van mensen aan meedoen, binding en community.

Ontwerpend laboratorium

We realiseren op het terrein van De Heus, Tramkade, een laboratorium voor sociale, culturele en economische vernieuwing. Het gaat erom op een andere manier waarden te creëren, om te gaan met de overheid, de omgeving, mensen zelf invloed laten uitoefenen om de stad mee vorm te geven.

Tramkade wordt een plek die creativiteit en bedrijvigheid uitstraalt en nooit af is. Met respect voor de historie de ruimte en de vergezichten naar het water waarbij duurzaamheid (sociaal en ecologisch), tijdelijkheid en creativiteit de gedeelde waarden zijn.

Het maken brengen we terug naar de stad met het ontwerpend
LABORATORIUM VOOR BOUWEN EN SAMENLEVEN: waarbij ambacht, creatie en sociale gedachten worden gecombineerd voor een nieuwe sociale economie.

Huttenfestival-1009'11-0405

 

Investment in culture is broadly recognised as a key element in urban and regional development strategies. The presence and quality of cultural activities is a major factor of attractiveness of a city and a measure of quality of living. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilot 2011

 

Facebook IconTwitter Icon