Samenwerking

Zowel Pleisterplaats de Vrijheid als Conceptenbouwers realiseren een aantal startprojecten in het gebied Tramkade. Nieuwe functies van samenleven, werken en beleven worden onderzocht en toegepast voor duurzame ontwikkeling van het gebied Tramkade en de directe omgeving.

In de startprojecten van Pleisterplaats de Vrijheid worden ambacht, creatie en sociale gedachten  gecombineerd. Daarbij wordt samengewerkt met diverse partijen uit de stad o.a. zorgorganisaties, maatschappelijke instellingen, creatieve ondernemers, gemeente, sociale werkvoorziening, horeca, onderwijs.

 

Facebook IconTwitter Icon